PETROTRANS

Tankbilsmässa i Kassel den 2:e – 4:e oktober är det mässa för tankfordon i Kassel. Vill ni ha mer information gå in på www.expopetrotrans.com

Nils Heggem AS Statoil Norge

Nils Heggem AS har beställt två st 3-axlade släpvagnar som kommer att levereras under sommaren 2014.

Vidar Sletto Esso Norge Januari 2014

Vidar Sletto har beställt en 3-axlad tankbil som levereras sommaren 2014.

Martinsen Transport / Scan Tank AS Norge September 2013

Scan Tank AS i Trondheim har beställt en 3-axlad semitrailer för transport av Jet-A1 för leverans i februari 2014.

Mergol beställer Juni 2013

Mergol har beställt en ny tankbil på 19 000 l. Tanken skall monteras på en Scania och levereras i början av 2014.

Nyheter i ADR Maj 2013

Det kom inte så många nyheter i 2013 års utgåva av ADR, men man har klargjort en del frågor som har varit diskuterade. Ett par av dom var följande:

– Vakuumventiler och luftningssystem, luftningsutrustning som används på tankar avsedda för transport av ämnen motsvarande flampunktskriterierna i klass 3, ska förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken med hjälp av lämplig skyddande anordning. Eller så skall tankskalet kunna motstå en explosion orsakad av att lågor tränger in, utan att tanken blir otät.
– Om skyddet, skyddsanordningen, består av en lämplig flamspärr eller ett lämpligt flamskydd, ska det placeras så nära tankskalet eller tankfacket som möjligt. Om tanken är fackindelad, ska varje tankfack skyddas separat.
– Man har också klargjort vad som räknas som ett elliptiskt tvärsnitt och hur man matematiskt bevisar att en tankprofil uppfyller kravet.