PETROTRANS

Tankbilsmässa i Kassel den 2:e – 4:e oktober är det mässa för tankfordon i Kassel. Vill ni ha mer information gå in på www.expopetrotrans.com

Nils Heggem AS Statoil Norge

Nils Heggem AS har beställt två st 3-axlade släpvagnar som kommer att levereras under sommaren 2014.

Vidar Sletto Esso Norge Januari 2014

Vidar Sletto har beställt en 3-axlad tankbil som levereras sommaren 2014.

Martinsen Transport / Scan Tank AS Norge September 2013

Scan Tank AS i Trondheim har beställt en 3-axlad semitrailer för transport av Jet-A1 för leverans i februari 2014.

Mergol beställer Juni 2013

Mergol har beställt en ny tankbil på 19 000 l. Tanken skall monteras på en Scania och levereras i början av 2014.

Nyheter i ADR Maj 2013

Det kom inte så många nyheter i 2013 års utgåva av ADR, men man har klargjort en del frågor som har varit diskuterade. Ett par av dom var följande: – Vakuumventiler och luftningssystem, luftningsutrustning som används på tankar avsedda för transport av ämnen motsvarande flampunktskriterierna i klass 3, ska förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken […]