Skarviks Bil och Bohustank

Funktion och kvalitet

Skarviks Bil erbjuder tillsammans med dotterbolaget Bohustank helhetslösningar för tankfordon på den svenska och norska marknaden.

Vår ledstjärna är att leverera funktion och kvalitet till konkurrenskraftiga priser – vi finns till för våra kunders behov i en tuff vardag.

Vårt mål är att kontinuerligt bredda  vår kompetens för att möta våra kunders specifika behov och krav.

Verkstäder

Skarviks Bil och Bohustank har tillsammans 16 anställda i två verkstäder, en på Hisingen i Göteborg och en i Surte.

– Nyförsäljning
Vi säljer och levererar trycklösa tankar i aluminium för petroleumprodukter i samarbete med Kurt Willig GmbH, Tyskland och tryckkärl i rostfritt stål för kem-, mat- och bulktransporter.

– Servicekonceptet som ger lägre kostnad
Genom regelbundna kontroller var sjätte månad eller efter visst antal mil, tar vi hand om det slitage som uppstått och förhindrar kontinuerligt ”onödig” stilleståndstid och störningar i våra kunders leveranser och transporter. Ring och boka en servicetid på telefon +46 31 – 53 43 60

– Service och serviceerbjudande
Vi utför service av chassin och påbyggnader. Mellanliggande och återkommande provtryckningar av tankar enligt ADR. Vi har utrustning för felsökning med både Volvos Viossystem samt andra diagnosprogram för t.ex. programmering av ABS/EBS enheter samt återställning av felkoder i fordonsdatorer.

– Montering
På Bohustank utför vi löpande monteringar, ombyggnationer och överflyttningar av tankar, montering och kundanpassningar av betongpumpar.

– Reparation
I vårt lager har vi ett brett utbud av reservdelar för att snabbt kunna reparera skador som pumputrustningar, slangtrummor, skåp & gångjärn, släpvagnskopplingar, sidoskydd, underkörningsskydd mm. Svetsreparationer av tankar, rörsystem och annan utrustning.

– Kunder
Våra kunder finns av tradition mest inom tank- och ADR fordon. I samband med flytten från Oljehamnen till Arendal (2010) har kundgrupperna utökats avsevärt eftersom tillgängligheten ökade utanför hamnområdet. Vi breddar kontinuerligt vår kompetens för att möta olika kunders behov.

– Bland våra kunder  finns flera olika  typer av transportfordon och påbyggnader.

50 år av tankar

logo-skarviks-bil logo-bohustank

Företaget startades som OK’s egen serviceverkstad i Oljehamnen på Hisingen, Göteborgs industriella nav. 

1980 bildades Skarviks Bil som fortsatte utveckla företagets specialistkompetens kring reparationerna av chassin och tankutrustningar samt överflyttningar.

Idag är Skarviks Bil och Bohustank väl insatta i de regelverk och förordningar som fortlöpande tillkommer inom  både ADR och de förändringar som påverkar transportsektorn.

En anläggning finns vid huvudkontoret i Arendal på Hisingen, i Göteborgs där regionens övriga fordonsindustri finns samlad. Den andra anläggningen ligger i Surte ca 15 km norr om Göteborg längs riksväg E45.

OM OSS - Skarvik_1

OM OSS -Bohustank_1

OM OSS - Bohustank _2