Om oss: Skarviks Bil och Bohustank

FUNKTION OCH KVALITET

Skarviks Bil erbjuder tillsammans med dotterbolaget Bohustank helhetslösningar för tankfordon på den svenska och norska marknaden.

Vår ledstjärna är att leverera funktion och kvalitet till konkurrenskraftiga priser – vi finns till för våra kunders behov.

Vårt mål är att kontinuerligt bredda vår kompetens för att möta våra kunders specifika behov och krav.

Våra kunder finns främst inom transportörer av tank och ADR-fordon. Vi breddar kontinuerligt vår kompetens för att möta olika kunders behov.

Företaget startades som OK’s egen serviceverkstad i Oljehamnen på Hisingen, Göteborgs industriella nav.

1980 bildades Skarviks Bil som fortsatte utveckla företagets specialistkompetens kring reparationerna av chassin och tankutrustningar samt överflyttningar.

Idag är Skarviks Bil och Bohustank väl insatta i de regelverk och förordningar som fortlöpande tillkommer inom ADR och de förändringar som påverkar transportsektorn.

Nyförsäljning

Vi säljer och levererar trycklösa tankar i aluminium för petroleumprodukter i samarbete med Kurt Willig GmbH, Tyskland och från Alumatic OY i Finland kan vi leverera tryckkärl i rostfritt stål och fordon för LPG.

Överflyttningar

På Bohustank utför vi löpande monteringar, ombyggnationer och överflyttningar av tankar, montering och kundanpassningar av betongpumpar.

Service

Vi utför service av chassin och påbyggnader. Mellanliggande och återkommande provtryckningar av tankar enligt ADR. Vi har utrustning för felsökning med både Volvos Viossystem samt andra diagnosprogram för t.ex. programmering av ABS/EBS enheter samt återställning av felkoder i fordonsdatorer.

I vårt lager har vi ett brett utbud av reservdelar för att snabbt kunna reparera skador som pumputrustningar, slangtrummor, skåp & gångjärn, släpvagnskopplingar, sidoskydd, underkörningsskydd mm. Vi har licens för svetsreparationer av tankar, rörsystem och annan utrustning.