Levererat

Skarviks Bil och Bohustank levererar löpande nybyggnationer, överflyttningar och ombyggnationer. Våra kunder finns inom tank/ADR fordon och betongpumpar. Genom att vi ständigt utöka vår kompetens breddar vi vår kundbas.

Vi välkomnar dig som ännu inte är kund att se vad vi kan erbjuda.

För mer information och offerter kontakta Vd och försäljningsansvarig; Jörgen Källgren mobil 0707 – 50 64 42 eller jorgen@skarviksbil.se