Martinsen Transport

Semi-trailer levered till Martinsen Transport. Trailern skall leverera flygbränsle till flygplatsen i Trondheim.