Semi-trailer levered till Martinsen Transport.

Semi-trailer levered till Martinsen Transport. Trailern skall leverera flygbränsle till flygplatsen i Trondheim.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm. Tanken är på 19 000 l i fyra fack och utrustad med SAM-MT nya panel för kontroll och styrning av alla funktioner.