En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande: –  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet. –  Kraven […]