Martinsen Transport / Scan Tank AS Norge September 2013

Scan Tank AS i Trondheim har beställt en 3-axlad semitrailer för transport av Jet-A1 för leverans i februari 2014.