Betong öst 53

Betongpump levererad till Rox international, pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 53M