Skanol

Tanköverflyttning för Skanol. Tanken tillverkad av Bilcon och monterad på en ny Scania.