Nyheter i ADR Maj 2013

Det kom inte så många nyheter i 2013 års utgåva av ADR, men man har klargjort en del frågor som har varit diskuterade. Ett par av dom var följande:

– Vakuumventiler och luftningssystem, luftningsutrustning som används på tankar avsedda för transport av ämnen motsvarande flampunktskriterierna i klass 3, ska förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken med hjälp av lämplig skyddande anordning. Eller så skall tankskalet kunna motstå en explosion orsakad av att lågor tränger in, utan att tanken blir otät.
– Om skyddet, skyddsanordningen, består av en lämplig flamspärr eller ett lämpligt flamskydd, ska det placeras så nära tankskalet eller tankfacket som möjligt. Om tanken är fackindelad, ska varje tankfack skyddas separat.
– Man har också klargjort vad som räknas som ett elliptiskt tvärsnitt och hur man matematiskt bevisar att en tankprofil uppfyller kravet.