Skarvik tar hem stororder från FMV

Skarviks bil och FMV har tecknat avtal om leverans av 16 bil och släp för leverans under 2017 och 2018.

I början av juli 2017 genomfördes uppstartsmöte hos Skarviks bil och Willig GmbH. Willig tillverkade och satte samman tankbilsekipagen från ett volvochassi med en tankpåbyggnad som man kompletterade med tanksläpvagnar. Det första ekipaget levererades till FMV under december 2017 och resterande 12 ekipage levererades under hösten och vintern 2018

Fakta

  • Längd 23.1m, bil + släp
  • Totalvikt 64 ton
  • Kapacitet 57 Kbm
  • Byggda efter senaste kraven för transport av farligt gods
  • Utrustade och godkända för att uppfylla krav på tankbilar som lastar på civil depå

Slangtrumma med 20 meter slang, räkneverk och kvittoskrivare – ger fördelar vid leverans till andra tankutrustningar och externa cisterner med kontroll på levererad mängd.