Betongpump

Betongpump levererad till Rox International. Pumpen är tillverkad av Jun Jin med en mastlängd av 37,5m.