Pånyttfött släp till Ängstorp

Efter några månader på Skarviks verkstad levererades ett helt nyrenoverat släp till Ängstorp, i skick så gott som nytt. Efter byte av axlar, lackering, översyn av el, besiktning och anpassning till Ängstorps behov kunde Skarviks bil i början av maj leverera det nyrenoverade släpet till Ängstorp i Laholm, där det kommer att få göra tjänst […]

Skarviks Bil och Bohustank är certifierad för service av Bartec Benke mätssystem

Skarviks Bil och Bohustank är from 20/5 certifierad som service center Bartec Benke’s mätsystem Volu 3003 och Tiger 3003. Hjärtligt välkomna att kontakta oss för hjälp vid eventuella frågor eller vid behov av service/hjälp

Nytt släp levererat till Nilsen och Kokkersvoll

Efter att ha hjälpt Nilsen & Kokkersvoll med ett antal överflyttningar fick Skarviks Bil förtroendet att leverera ett nytt släp från Willig. En påtagligt nöjd kund hämtade släpet hos oss i början av april, för vidare öden och äventyr i Norge

Q-star ger Skarviks Bil förnyat förtroende

Skarviks Bil har fått äran att leverera 2 st. nya semitrailers till Q-star. Leveranserna sker i början av Q3 2019

Skarvik levererar nytt till Swea

Swea har beställt en bil och ett släp av Skarvik och Willig för leverans hösten 2019

Skarvik tar hem stororder från FMV

Skarviks bil och FMV har tecknat avtal om leverans av 16 bil och släp för leverans under 2017 och 2018. I början av juli 2017 genomfördes uppstartsmöte hos Skarviks bil och Willig GmbH. Willig tillverkade och satte samman tankbilsekipagen från ett volvochassi med en tankpåbyggnad som man kompletterade med tanksläpvagnar. Det första ekipaget levererades till […]

Semi-trailer levered till Martinsen Transport.

Semi-trailer levered till Martinsen Transport. Trailern skall leverera flygbränsle till flygplatsen i Trondheim.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm. Tanken är på 19 000 l i fyra fack och utrustad med SAM-MT nya panel för kontroll och styrning av alla funktioner.

5 Semitrailer till QSTAR April 2013

Den femte semitrailern till QSTAR levererades i april 2013. ”Vi är väldigt nöjda med hur trailern följer dragbilen och framkomligheten är över förväntan, det är förbaskat spännande att vara med och ta fram ett sådant här speciellt fordon av den här storleken säger Remi Skillingsås hos QSTAR i Norrköping. Vi har i och med detta tagit […]

En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande: –  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet. –  Kraven […]