Nils Heggem AS Statoil Norge

Nils Heggem AS har beställt två st 3-axlade släpvagnar som kommer att levereras under sommaren 2014.

Vidar Sletto Esso Norge Januari 2014

Vidar Sletto har beställt en 3-axlad tankbil som levereras sommaren 2014.

Martinsen Transport / Scan Tank AS Norge September 2013

Scan Tank AS i Trondheim har beställt en 3-axlad semitrailer för transport av Jet-A1 för leverans i februari 2014.

Mergol beställer Juni 2013

Mergol har beställt en ny tankbil på 19 000 l. Tanken skall monteras på en Scania och levereras i början av 2014.

Nyheter i ADR Maj 2013

Det kom inte så många nyheter i 2013 års utgåva av ADR, men man har klargjort en del frågor som har varit diskuterade. Ett par av dom var följande: – Vakuumventiler och luftningssystem, luftningsutrustning som används på tankar avsedda för transport av ämnen motsvarande flampunktskriterierna i klass 3, ska förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken […]

5 Semitrailer till QSTAR April 2013

Den femte semitrailern till QSTAR levererades i april 2013. ”Vi är väldigt nöjda med hur trailern följer dragbilen och framkomligheten är över förväntan, det är förbaskat spännande att vara med och ta fram ett sådant här speciellt fordon av den här storleken säger Remi Skillingsås hos QSTAR i Norrköping. Vi har i och med detta tagit […]

En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande: –  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet. –  Kraven […]