Q-Star

Byggnation, första leveransen av total 5 semitrailers till Q-STAR