SAMSUNG DIGITAL CAMERA

3-axlad släpvagn på 30 000 l i fyra fack med fallmätare.