Mattsons Olje AB

Överflyttning till nytt Volvo-chassi

Kållekärrs Oljor

Överflyttning av tank tillverkad av Eurotank till nytt Volvo-chassi.

Malaga

Överflyttning av tank tillverkad av Bohustank till nytt Volvo FM-chassi.

Börjessons Oljor

Överflyttning av tank

Skanol

Tanköverflyttning för Skanol. Tanken tillverkad av Bilcon och monterad på en ny Scania.

Betong öst 53

Betongpump levererad till Rox international, pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 53M

Bo kranar 38m

Betongpump levererad till Rox international, pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 38M

Bull 46m

Betongpump levererad till Rox international, pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 46m

Rox International

Betongpump levererad till Rox International. Pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 37,5M

Rox International

Betongpump levererad till Rox International. Pumpen är tillverkad av Junjin med en mastlängd på 37,5M